سوغات زنجان چیه

این عمارت مربوط به دوره قاجار هست و بنای فعلی کوچیکتر از بنای اصلی هست چون که قسمت هایی از بنا به خاطر وسیع شدن خیابان از بین رفته است. دائرةالمعارف بزرگ اسلامی. بایگانیشده از اصلی در ۲۷ آوریل ۲۰۱۴. سوغات زنجان چیه بایگانیشده از اصلی در ۱۹ اکتبر ۲۰۱۵. در ضمن برای اینکه از …

ادامه مطلب