آیا به معنای تبدیل بیشتر است؟

افزودن یک ویدئو به صفحه فرود شما – چه نمایشی از محصول باشد ، چه توصیفی از مشتری ، چه یک پس زمینه متحرک – اغلب به عنوان راهی م effectiveثر برای نمایش پیشنهاد شما به بازدیدکنندگان مورد توجه قرار گرفته است. سالهاست که به طور گسترده ای پذیرفته شده است که ویدئوها می توانند …

ادامه مطلب